SAIMAA SWIMRUN 25.8.2018

YHTEISTYÖSSÄ:

 

 SAIMAA SWIMRUNIN SÄÄNNÖT 2018

 

JÄRJESTÄJÄT

Puumalan kunta, Puumalan viri, Puumalan hiihtäjät, Etelä-Savon liikunta ry 

”Joukkueella” tarkoitetaan alla myös sprinttimatkan yksilöosallistujia, ellei toisin sanota.

 

Osallistumisen edellytys

-  Joukkueeseen kuuluu kaksi henkilöä (täysmatka) ja molempien tulee olla vähintään 18 vuotta täyttäneitä. Molempien tulee olla uimataitoisia. Sprinttimatka kilpaillaan yksin. Osallistujan pitää olla myös siinä 18 vuotta täyttänyt.

- Osallistujat ovat vastuussa siitä että heillä on vakuutukset kunnossa Saimaa Swimrun-kilpailuun. Järjestäjä ei ole vakuuttanut kilpailijoita millään tavalla.

- Osanottomaksusta palautetaan ainoastaan 50% lääkärintodistusta vastaan, jos tapahtumaan on peruutushetkellä aikaa alle kuukausi. Täysmatkan osallistumisen voi kuitenkin vaihtaa sprinttimatkaan, mutta ylimääräistä maksua ei palauteta.

- Joukkueen jäsentä voi vaihtaa kilpailuaamuun asti

- Joukkue voi myydä osallistumisensa eteenpäin

Kilpailureitti

- Koko kilpailureitti on merkitty kreppinauhoin ja muilla myöhemmin ilmoitettavin tavoin

- Joukkueen tulee seurata viitoitusta. Reitin varrella on järjestäjiä tarkkailemassa joukkueiden etenemistä.

- Joukkueet, jotka poikkeavat reitiltä, hylätään, mikäli poikkeaminen on tuonut etua.


Huoltopisteet

- Kilpailureitin varrella on useampi tankkauspiste.


Ensiapu

- Kilpailureitin varrella liikkuu ensiaputaitoisia järjestäjiä
 

Varusteet

- Kaikki lähdöstä mukaan otettavat varusteet tulee kuljettaa maaliin. Energiatarpeista tulevat roskat voi jättää juomapisteiden yhteydessä oleviin roskiksiin.

- Pakolliset varusteet joukkueelle:

·         Ensiapuside, vedenpitävästi pakattuna

·         märkäpuku

·         pilli


Järjestäjän tarjoamat pakolliset varusteet (palautettava järjestäjille maalintulon jälkeen)

·         Ajanottochip nilkkaan

·         Uimalakki

·         Kilpailuliivi

Suositeltavat varusteet

·         Juomapussi, kellutin jalkojen väliin, käsiräpylät, uimalasit…

Varustetarkastus

-  Varusteet tarkistetaan satunnaisotannalla ennen kisaa. Kisan aikana voi olla satunnaisia tarkistuksia.

Kielletyt varusteet

- Kelluntaväline joka koko on isompi kuin 100x60cm

Ajanotto

- Aika on startista maaliin, parikilpailussa aika määräytyy jälkimmäisen kilpailijan ylittäessä maaliviivan


Cutt offit

- Joukkueen tulee saapua aikatarkastuspisteisiin tietyssä ajassa. Jos joukkue ei ehdi, siirretään joukkue lyhennetylle radalle.

- Cutt off -pisteet ja ajat ilmoitetaan kisainfossa.

Kilpailijan vastuu

- Kilpailijoiden tulee tuntea säännöt ja noudattaa niitä

- Kilpailijoiden tulee kunnioittaa muita kilpailijoita, järjestäjiä sekä muita alueella liikkuvia ihmisiä.

- Kilpailija ei saa käyttää epäreiluja menetelmiä parantaakseen suoritustaan

- Kilpailussa on voimassa Suomen antidoping-toimikunnan säännöt.

-  Kilpailijoiden tulee auttaa hädässä olevia tai tulla avuksi, jos järjestäjä pyytää

Ennen kilpailua

- Harjoittelu alueella ennen kilpailua on sallittu.


Kilpailun aikana

- Kilpailijat kilpailevat omalla vastuulla. Kilpailijoita ei ole vakuutettu järjestäjien toimesta millään tavalla

- Kilpailijat tulee auttaa hädässä olevia tai tulla avuksi jos järjestäjä pyytää

- Keskeyttäessään kilpailijoiden tulee informoida järjestäjiä keskeytyksestään mahdollisimman nopeasti

- Kisan aikainen roskaaminen on ehdottomasti kielletty. Jäädessään tästä kiinni kilpailija hylätään.

Säännöt

- Kilpailutuomaristo on kilpailunjohtaja ja kaksi järjestäjien jäsentä.

Kilpailutuomaristo:
- Seuraa sääntöjen toteutumista
- Päättää protesteista
- Päättää hylkäämisistä
- Päättää reitin muutoksista sekä sääntöjen muuttamisesta
- Kilpailutuomaristo voi käyttää “tervettä järkeä”, jos asia ei ole riittävän selvästi ilmoitettu säännöissä
- Kilpailutuomariston päätös on lopullinen

Protestit

- Protesti pitää tehdä vähintään tunti oman maaliintulon jälkeen

Protestissa tulee ilmetä
- Aika ja paikka
- Joukkueen/kilpailijan ja jäsenten allekirjoitukset
- Joukkueen/kilpailijan nimi jota vastaan protesti tehdään
- Protestin syy
- Mahdolliset todistajat, heidän numero tai nimi

- Protesti joka ei sisällä edellä lueteltuja asioita, ei oteta käsittelyyn.

- Kilpailuntuomaristo käsittelee protestin asianosaisten kesken mahdollisimman nopeasti

Hylkäämiset

- Sääntöjen rikkominen voi johtaa hylkäämiseen, ellei tuomaristo rikkomuksen vähäisyyden vuoksi toisin päätä

Ulkopuolinen apu

- Ulkopuolisen avun käyttäminen on kielletty. Ainoastaan järjestäjien apu on hyväksytty. Joukkueen tulee suoriutua omin avuin lähdöstä maaliin.

Turvalllisuus

- Joukkueen jäsenten tulee pysyä yhdessä koko kisan ajan. Maalla jäsenet voivat olla max 100m etäisyydellä toisistaan. Vedessä max etäisyys on 10m.

- Järjestäjät voivat keskeyttää osallistujien kilpailun jos kilpailija tai kilpailijat näyttää liian väsyneeltä jatkaakseen kilpailua.

Sponsorointi

- Kilpailijoilla voi olla yhteistyökumppaneiden logoja varusteissaan


Valokuvaus- ja videointi

- Kilpailijat antavat järjestäjille luvan käyttää kilpailussa kuvattuja valokuvia ja videomateriaalia omassa markkinoinnissaan, esitteissä, lehdissä, TV:ssä ja muissa medioissa.

Sääntöjen hyväksyminen

- Ilmoittautumalla kilpailuun joukkueet hyväksyvät kilpailun säännöt